Vi är två kliniskt verksamma psykologer som sedan flera år tillbaka delar en privat mottagning i centrala Göteborg.


   Vi har båda mångårig klinisk erfarenhet från anställning inom offentlig verksamhet, såsom vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, skolhälsovård, somatisk sjukvård samt kris- och traumapsykologi.


   Vi har för det mesta korta väntetider och vi har möjlighet att erbjuda kortare och längre samtalskontakter till personer med olika typer av problem  och frågeställningar.


   Vi arbetar också med handledning individuellt eller i grupp.HEM

EVA
LÖWSTEDT
tfn 031-201017

LARS
TRENNING
tfn 0733-389194

LÄNKAR


Klinisk Psykologi Ψ
Trenning & Löwstedt
Engelbrektsgatan 34 A
411 37 Göteborg